H

pierwsze z cyklu  dwunastu opowiadań (patrz h poniżej), które skończyłem w 1989 r.

+ druga cz. mojego tria fortepianowego, którego premiera miała miejsce na Parkowaniu – imprezie organizowanej rokrocznie przez A Ku Ku Sztuka w Parku Oliwskim (2008)

h