H

 

+ druga cz. mojego tria fortepianowego, którego premiera miała miejsce na Parkowaniu – imprezie organizowanej rokrocznie przez A Ku Ku Sztuka w Parku Oliwskim (2008)